Was het nou in het wiel blijven zitten of van het wiel eten!!

Bron: Cycology